Акценти:

  • CERMES е партньор в голям международен и интердисциплинарен проект, поставил си амбициозната цел да изследва как кризата променя европейските общества и идентичности. Повече за него можете да научите на: www.recrire.eu . Първата стъпка на проекта е провеждането на анкетно проучване във всички държави, участващи в него. За тази цел нашите колеги от водещия италиански партньор подготвиха въпросник, който ще ви бъдем благодарни да попълните: http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=bg                                                                          
  • CERMES има удоволствието да ви покани на процедурата за професура за доц. Анна Кръстева.Тя ще се проведе на 28 септември, понеделник, от 13ч в НБУ, в зала 407, I корпус. Защитата е публична и всички са добре дошли.

Нови книги:

Последни проекти:

  • Horizon 2020 project ReCriRe. Between the representation of the crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic background of European societies and identities. Implication for policies and policy making Project led by Association des agencies de la democratie locale with 16 participants, including NBU (2015-2018).
  • FP7 project Euroborderscapes « Borders, political landscapes and social arenas : potentials and challenges of evolving border concepts in a post cold war world » with the participation of Finland, the Netherlands, Turkey, Russia, Spain, Norway, UK, Israel, Sweden, Italy, Poland, Ukraine, Bulgaria, Germany, Luxumburg, France, Hungary, 2012 – 2015
  • e-Engagement against violence (call Just/2011-12/DAP/AG) led by Maria Ranieri of the University of Florence with the participation of University of Vienna, Media Association, Belgium, University Paris 8, University of Leicester, Peace Institute, Ljubljiana, 2012-14.
  • RAGE (Program Fundamental rights of the EC) , lead by Gabriela Lazaridis of the University of Leicester with the participation of University of Vienna, university of Florence, University of Helsinki, Hungarian Academy of Sciences, Peace Institute, Ljubljiana, Centre for Advanced Studies, Sofia, 2012-2014.

Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Trust for Civil Society