Начало-ЗА НАС

За CERMES

Проф. д-р Анна Кръстева  [CV]

Директор

Доктор хонорис кауза на Университета Лил 3, Франция

Главен редактор на Journal Southeastern Europe, Brill www.brill.nl/seeu
E-mail: anna.krasteva@gmail.com
Tel .: ( +359 ) 887 239 568

Е-книга: Анна Кръстева. Еластичният (пост)секуларизъм

Блог: annakrasteva.wordpress.com

В блога може да намерите следните статии:

Изследователи

д-р Евелина Стайкова [CV]

Тема на изследването: Миграция и гражданство: България в европейския контекст

E-mail: staikova@gmail.com

На 12.12.2013 г. в НБУ се проведе защита на докторската дисертация на Евелина Стайкова
с тема на изследването „Миграцията и новите граници на гражданството: България в
съвременния европейски контекст” под научното ръководство на доц. д-р Анна Кръстева
пред научно жури в състав: проф. Антоний Тодоров, д.н, проф. д.ист.н. Трендафил Митев,
доц. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Андрей Нончев, доц. д-р Александър Маринов

Публикации, проекти, презентации:

д-р Илдико Отова [CV]
Тема на изследването:
Европейски градове, мобилност, нова гражданственостт: София възможният „отворен“ град
E-mail: ildiko.otova@gmail.com

На 30.05.2014 г. в НБУ се проведе защита на докторската дисертация на Илдико Отова с тема на изследването „Европейски градове, мобилност, нова гражданственостт: София възможният „отворен“ град” под научното ръководство на доц. д-р Анна Кръстева, пред научно жури в състав: проф. Антоний Тодоров, д.н НБУ, проф. Ивайло Дичев, д.н. СУ, проф. Жил Руе, Университет Версай, доц. д-р Румяна Коларова, СУ, доц. д-р Анна Кръстева, НБУ.

  • Автореферат (на англ. ез.)
д-р Ваня Иванова

Тема на изследването: Политики на завръщане: сравнителен анализ на висококвалифицираната миграция в България и Босна и Херцеговина
E-mail: vanya_ei@yahoo.com

На 30.03.2015 г. в НБУ се проведе защита на докторската дисертация на Ваня Иванова с тема на изследването „Политики на завръщане: сравнителен анализ на висококвалифицираната миграция в България и Босна и Херцеговина" под научното ръководство на доц. д-р Анна Кръстева, пред научно жури в състав: проф. д.п.н. Антоний Тодоров, НБУ, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, УНСС, доц. д-р Анна Кръстева, НБУ, доц. д-р Андрей Нончев, УНСС, доц. д-р Даниела Колева, СУ „Св. Кл. Охридски“.

  • Автореферат (на бълг. ез.)

д-р Деница Каменова [CV]

Тема на изследването: Бежанци и имигранти – предизвикателства пред гражданството в социално-философски аспект. Случаят с африканците в България
E-mail:
denitza_kamenova@yahoo.co.uk

д-р Мария Бързинска
Тема на изследването: Българската политика по македонската миграция след 1989 г.

E-mail: mbarzinska@yahoo.com

На 9 октомври 2009 г. в НБУ (корпус 1, Аудитория проф. Петър Мутафчиев) се проведе защита на докторската дисертация на Мария Бързинска с тема на изследването „Българската политика по македонската миграция след 1989 г.” под научното ръководство на доц. д-р Анна Кръстева пред научно жури в състав: Проф. д.и.н. Трендафил Митев, доц. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Атанас Гочев, доц. д-р Динко Динков, доц. д-р Антоний Тодоров, доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Момчил Баджаков.

Публикации, проекти, презентации:

д-р Албена Чолакова
Тема на изследването: 
В търсене на труд, залог за признание и идентичностна трансформация: сравнителен анализ на професионални кариери на бежанци във Франция и България

E-mail: albena.tcholakova@laposte.net 

На 20 януари 2012 г. в Университет Люмиер Лион 2 - Франция (Институт по хуманитарни науки, зала Марк Блок) се проведе защита на докторска дисертация, извършена в рамките на двустранна докторантура (co-tutelle) на Албена Чолакова с тема на изследването “В търсене на труд, залог за признание и идентичностна трансформация: сравнителен анализ на професионални кариери на бежанци във Франция и България”, под научното ръководство на Лоранс Руло-Берже, директор изследвания СНРС, Универистет Лион 2 и Анна Кръстева, Нов Български Университет, доц. д-р доктор хонорис кауза на Университета Лил 3 пред научно международно жури в състав : Клод Дюбар, професор емерит, Университет Версай, Анна Кръстева, доц. д-р, Нов Бьлгарски Университет, Андреа Реа, професор, Свободен Университет в Брюксел, Корин Ростанг, доц. д-р, Университет Лион 2, Лоранс Руло-Берже, директор изследвания СНРС, Университет Лион 2, Катрин Витол де Венден, директор изследвания СНРС, СЕРИ Политически науки. Както бе определено по конвенция между Университета Лион 2 – Франция и Нов Български Университет – България, публично представяне на резултатите от дисертацията пред научен форум се състоя в Нов Български Университет (корпус 2, ст. 703) на 17 май 2012 г.


Публикации, проекти, презентации:

д-р Петя Георгиева [CV]

Тема на изследването: Социалната демокрация в Централна и Източна Европа

E-mail: pgeorgieva@nbu.bg

д-р Джанфранко Брусапорчи [CV]

Тема на изследването:Euroregions and Cross Border Areas in South East Europe: Defining an effective model for the
area. Qualitative Comparative Analysis between Albania, Bulgaria and FYROM

E-mail: gianfranco.brusaporci@yahoo.com

Докторанти

Тихомира Трифонова
Тема на изследването: Ливанската имиграция в България
E-mail: tiho@gateway.bg
Tel .: ( +359 ) 887 915 547

Стана Илиев
Тема на изследването: Entrepreneurial policies for social inclusion: the case of Roma and Refugees in Bulgaria
E-mail: stana_iliev@web.de

Дипломанти

Надежда Кръндева
E-mail: nkrandeva@gmail.com

Доброволци

Марина Тренчева [CV]
E-mail: marina_trencheva@abv.bg

 

Международен научен комитет

За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре